Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
fundusze europejskie
RPO
PROW 2014-2020
CZpl
przerwa
ŚRODKI KRAJOWE
WFOŚ
MIN. SPORTU
przerwa
FUNDUSZE2
poiś_NOWY
przerwa
RPO_
przerwa
przerwa
Newsletter
- dopisz
- wypisz


Konferencja podsumowująca Projekt


 
2017-01-16

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu

 

„Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu” 
w ramach  Działania 4.3.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Wójt Gminy Chybie

ogłasza konsultacje społeczne

projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz 
z wymianą źródła ciepła Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu” w ramach  Działania 4.3.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji: 16.01.2017r.-30.01.2017r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców i organizacji pozarządowych na temat projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu” w ramach  Działania 4.3.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt polega na kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli 
w Chybiu,  w ramach działań zaplanowano m.in.:

-        prace remontowo przygotowawcze, w tym: wymiana drzwi i okien wcześniej niewymienionych, przygotowanie pomieszczenia parteru pod nową lokalizację kotłowni, poszerzenie schodów zewnętrznych wraz z budową pochylni  dla osób niepełnosprawnych, antykorozyjna konserwacja dachu wraz z naprawą kominów wentylacyjnych, odtworzenie gzymsu międzypiętrowego z profili styropianowych;

-        w ramach budynku dydaktycznego, sali gimnastycznej i łącznika zaplanowano roboty polegające na ociepleniu fundamentów łącznika i sali gimnastycznej,  ociepleniu stropów,  ościeży, wszystkich ścian zewnętrznych, wymianie kompletu obróbek blacharskich oraz parapetów zewnętrznych 
i wewnętrznych;

-        drenaż budynku wraz z odprowadzeniem wód deszczowych do kanalizacji deszczowej;

-        zainstalowanie kotłowni gazowej w nowej lokalizacji (zastąpienie starej kotłowni węglowej) wraz 
z wymianą  instalacji CO w komplecie.

Konsultacje będą prowadzone w formie elektronicznej oraz papierowej za pomocą formularza uwag dostępnego na stronie internetowej www.chybie.pl oraz w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Chybiu, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (pok. nr 2).

Po zakończeniu konsultacji Wójt Gminy Chybie poda do publicznej wiadomości wyniki przeprowadzonych konsultacji wraz z uzasadnieniem przez zamieszczenie na stronie internetowej gminy. Wyniki konsultacji społecznych nie są wiążące dla organów gminy podejmujących rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami.

Konsultacje są ważne bez względu na ilość mieszkańców w nich uczestniczących. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Kuczaty – inspektor, pod nr telefonu 33 856 10 96 wew. 39.

Wypełnione formularze uwag należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Chybiu, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie  (pok. nr 2) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres projekty@chybie.pl.

Z dokumentacją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Chybiu w pok. nr 6.

 

Do pobrania:

Formularz uwag


Urząd Gminy w Chybiu, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie
tel.: +48.338561096, email: sekretariat@chybie.pl, http://www.chybie.pl
NIP: 548-15-81-555
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x