Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
fundusze europejskie
RPO
PROW 2014-2020
CZpl
przerwa
ŚRODKI KRAJOWE
WFOŚ
MIN. SPORTU
przerwa
FUNDUSZE2
poiś_NOWY
przerwa
RPO_
przerwa
przerwa
Newsletter
- dopisz
- wypisz
AKTUALNOŚCI
 tfshsfh
2017-04-28
Transgraniczna Kraina Zabawy

Gmina Chybie realizuje projekt pn. "Transgraniczna Kraina Zabawy" w ramach Funduszu Mikroprojektów Interreg Va Republika Czesska – Polska.
Celem projektu będzie stworzenie oferty dla najmłodszych mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego. W tym celu powstanie Transgraniczna Kraina Zabawy czyli miejsce spotkań dzieci i młodzieży.
W ramach projektu zaplanowano:
- Stworzenie wspólnej oferty rekreacyjnej – budowę placu zabaw w Zarzeczu
- Transgraniczny Piknik Rodzinny, którego celem będzie przybliżenie uczestnikom zabawy
- podobieństw i różnic w polsko czeskiej kulturze a także pobudzenie ciekawości, otwarcie na
- nawiązywanie nowych przyjaźni i łamanie barier językowych.


 
2017-04-28
Wspólnie poznajemy przyrodę

W dniu 18.04.2017r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu "Wspólnie poznajemy przyrodę" realizowanego w partnerstwie pomiędzy Gminą Chybie a Szkołą Podstawową i Przedszkolem z Polskim Językiem Nauczania im. Żwirki i Wigury w Terlicku.
W ramach projektu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu powstanie sala lekcyjna na wolnym powietrzu, tzw. Zielona Klasa, która będzie naturalnym, przyrodniczym otoczeniem szkoły. Lekcje prowadzone w nietypowych warunkach przybliżą młodzieży zagadnienia związane z otaczającym nas środowiskiem a bardziej luźna forma prowadzenia zajęć będzie działać dopingująco i pozwoli uczniom w łatwiejszy sposób przyswoić przekazywane wiadomości pobudzając ich ciekawość i aktywność. W ramach projektu zaplanowano także wycieczki i dni projektowe dla uczniów z obu szkół.

 
2017-04-28
Przebudowa obiektu rekreacyjnego poprzez modernizację trybuny głównej stadionu w Gminie Chybie

W dniu 18.04.2017r. Wójt Gminy Chybie – Janusz Żydek podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa obiektu rekreacyjnego poprzez modernizację trybuny głównej stadionu w Gminie Chybie" z Zarządem Województwa Śląskiego.
Celem operacji jest rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Chybie poprzez przebudowę trybuny stadionu ogólnodostępnego. 
2017-01-16
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu

"Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu" w ramach Działania 4.3.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Wójt Gminy Chybie ogłasza konsultacje społeczne projektu "Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu" w ramach Działania 4.3.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Termin przeprowadzenia konsultacji: 16.01.2017r.-30.01.2017r.


 
2017-01-11
Dotacja na opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Chybie na lata 2016-2023

19 grudnia 2016r. Wójt Gminy Chybie – Janusz Żydek podpisał umowę o dofinansowanie opracowania Programu rewitalizacji Gminy Chybie na lata 2016-2023 w ramach programu "Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Celem projektu jest opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Chybie, który przyczyni się do poprawy warunków życia i ożywienia gospodarczego obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym.


 
2017-01-04
Gmina Chybie rozpoczęła realizację projektu pn. "Rozwój e-usług w Gminie Chybie".

Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line.
Projekt zakłada wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, dzięki którym wiele czynności wcześniej załatwiane bezpośrednio w urzędzie będzie można wykonać drogą internetową, bez wychodzenia z domu. Przy użyciu Internetu możliwe będzie załatwienie spraw związanych ze złożeniem deklaracji podatkowych, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pozyskanie szeregu odpisów i zaświadczeń, a także złożenie wniosku na wykonanie zjazdu czy usunięcie drzew. W ramach e-usług zostanie udostępniony także moduł płatności.
 
2016-09-02
Wniosek na budowę kanalizacji sanitarnej został złożony

Pod koniec lipca br. Gmina Chybie złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie" w konkursie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach).
Inwestycja obejmie budowę kanalizacji sanitarnej na pozostałym obszarze aglomeracji a także rozbudowę oczyszczalni ścieków w Mnichu.
Koszt całości inwestycji wynosi 59 815 010,61 zł.


 
2016-09-01
Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła Szkoły Podstawowej nr 1 w Chybiu
 
 

Urząd Gminy w Chybiu, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie
tel.: +48.338561096, email: sekretariat@chybie.pl, http://www.chybie.pl
NIP: 548-15-81-555
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x